فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

          فروشگاهی برای مادربزرگ ها ، پدربزرگ ها و معلولین به وسعت ایران 

ثبت شکایات

شما می توانید جهت ثبت شکایات ، پیشنهادات و انتقادات خود با شما ره تلفن های زیر تماس گرفته و یا به ما ایمیل بزنید :

02133790906

09124946733

info@ medicalbazar.ir