همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
  • آتل انگشت دست

آتل انگشت دست

Finger Splint

30400

در هنگام آسیب دیدگی ها ی هر کدام از انگشتان دست شما می توانید از اسپلینت انگشت دست طب و صنعت استفاده کنید . این آتل مخصوص انگشت دست به صورت تک سایز بوده و شما می توانید متناسب با اندازه هر یک از انگشتان سایز آن را تنظیم کرده و قسمت های اضافه اتل انگشت را برش دهید. شما می توانید جهت اشنایی با نحوه استفاده از اسپلینت انگشت طب و صنعت به راهنمای تصویری پشت جعبه مراجعه کنید.

 

موارد استفاده از آتل انگشت دست

 

دفرمیتی های انگشتان دست

پارگی و کشیدگی تاندون و لیگمان ها

شکستگی و در رفتگی به عنوان اتل

نگهداری و یا محافظت از پین های داخلی

 

مشخصات فنی

آتل انگشت دست