فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

بلند کننده از روی صندلی سالمند

upeasy Seat Assist

02133522100

Carex

به زودی
سالمندان و معلولانی که توانایی بلند شدن از روی صندلی یا ویلچر را ندارنذ با استفاده از بلند کننده از روی صندلی سالمند به راحتی می توانند از روئ صندلی بلند شوند.

 

کوسن جک دار جهت بلند شدن از روی صندلی سالمندان 

 

سالمندان ، معلولین و یا افراد کم توان در هنگام نشستن و بلند شدن بر روی مبل ، صندلی و یا ویلچر نیاز دارند که فردی به عنوان تکیه گاه به آنها کمک کرده تا بر روی صندلی نشسته و یا از روی صندلی بر خیزند . این نشست و برخاست می تواند نیروی زیادی به شخص کمک کننده وارد آورده و باعث بروز صدمات شدیدی در ناحیه لگن ، کمر و زانوها شود . کمک بالا برنده  صندلی سالمند یک کوسن جک دار می باشد که می توانید بر روی صندلی و یا ویلچر شخص کم توان قرار دهید . هنگام نشستن چون ارتفاع صندلی به وسیله کوسن افزایش یافته است سالمندان بسیار راحت تر بر وی صندلی خواهند نشست . در اثر وزن شخص جک کوسن جمع شده و کوسن بر روی صندلی به صورت تخت می نشیند . در هنگام بلند شدن کافیست یه فشار 10 درصدی به کوسن وارد شود تا نیروی ذخیره شده در جک کوسن آزاد شده و شخص را به سمت بالا بلند کند . در این هنگام شخص به راحتی و بدون نیاز به کمک  شخص دیگر از روی صندلی و یا ویلچر بلند خواهد شد . 

 

بلند کننده صندلی سالمند مناسب برای افراد با اوزان از 90 کیلو گرم تا 150 کیلوگرم می باشد . جک این محصول در 6 حالت مختلف مناسب با وزن شخص استفاده کننده قابل تنظیم می باشد . 

مشخصات فنی

بلند کننده از روی صندلی سالمند

  • دسته
  • قابلیت جداشدن دسته ها