همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
  • سالمندی سالم

سالمندی سالم

Healthy elderly

2005465
ناموجود
دوران سالمندی می تواند دورانی مملو از شادی ، سلامتی ، آرامش و انتقال تجربه دانش گنجینه های سالمند به جوان ترها باشد . برای رسیدن به زندگی سالم در دوران سالمندی از همین ایام جوانی و میانسالی باید شروع کرد تا با انتخاب شیوه زندگی سالم و شاد ، تغذیه مناسب و انجام فعالیت های ورزشی راهی ادامه دار به سوی ایام سالمندی طی شود. توجه داشته باشید که اصلاح سبک زندگی به سوی زندگی سالم هرچه سریع تر اتفاق بیافتد بهتر است ، ولی هیچ گاه هم دیر نیست.

سال ها پیش دوستی داشتم که تقریبا هر روز هم دیگر را می دیدیم و به خانه یکدیگر رفت و آمد می کردیم . در طی این رفت و آمد ها متوجه شدم ، که مادر بزرگ او هم با آنها زندگی می کند. چرا که مادربزرگ سالمند بسیار ناتوان شده بود و تقریبا هم کارهایش را دیگران باید برای او انحام می دادند. از پخت غذاهای رژیمی مخصوص سالمندان و خرید داروها و تقریبا تمامی کارهای روزمره ، یک روز اجازه گرفتم و به دیدن مادربزرگ رفتم . پیرزن سالمند بسیار مهربان و خنده رویی بود. اما حیف که توان انجام کاری را نداشت . از زمانهای جوانیش برایم تعریف کرد که چه سفره هایی پهن می کرده و از چه تعداد مهمان هایی که پذیرایی نکرده ، خودش می گفت : حال الان من به خاطر گذر ایام و فشارهای وارده در دوران جوانی و میان سالی است . در آنجا این سوال برایم پیش آمد که آیا نمی شد این مادر بزرگ سال های طولانی تری اززندگی خود را با سلامتی و شادابی طی می کرد ؟ 

 

چند سالی گذشت و من برای ادامه تحصیلات به کشور استرالیا نقل مکان کردم. در همان روزهای اول سکونتم یک روز صبح در ایوان خانه همسایه پیر زنی را دیدم که به مادربزرگ دوستم بسیار شبیه بود ، اما به دلیل آنکه پوست صورتش چروکیده تر بود حدس زدم باید سن بالاتری نسبت به مادربزرگ دوستم داشته باشد . راستش دلم برایش خیلی سوخت . در دلم گفتم حتما او هم مانند مادربزگ دوستم ، مشکلات زیادی دارد و به سختی زندگی می کند. فردا صبح زنگ در خانه به صدا در آمد. در را که باز کردم همان پیرزن دیروزی را دیدم .سالم و سر حال روی پای خود ایستاده بود. یک پیراهن گلدار و یک گردنبند بلند مروارید انداخته بود و یک برش از کیکی را که خود پخته بود برایم آورده بود . آنقدر از دیدن این صحنه تعجب کرده بودم که یادم رفت به او سلام کنم . 

 

همچنان بهت زده بودم ، آن خانم سالمند سالم پشفاب کیک را به دستانم زد تا مطمئن شود حالم خوب است . کیک را از او گرفتم و تشکر کردم . برایم توضیح داذ که هر هفته دوستانش دور هم جمع می شوند و این هفته نوبت میزبانی او بوده است و برای همین کیک درست کرده است . از او بسیار تشکر کردم و در را بستم ، اما راستش هنوز در فکر بودم . چگونه می شود که این پیرزن می تواند آنقدر سالم و سر حال باشد ، اما مادربزرگ دوست من حتی برای انجام ساده ترین کارها باید نیازمند دیگران باشد ، تفاوت در چیست ؟

 

موضوع تحقیقات من در دانشگاه در مورد تاثیر شرایط محیطی بر روی روند سالمندی بود و البته بسیار خوشحال بودم که همسایه این خانم شده بودم ، چرا که مثال بسیار خوبی برای تحقیقات من بوده است . هر روز صبح قبل از رفتن به دانشگاه می دیدم که از پیاده روی به منزل بر گشته و باری خود شیر و میوه خریده است . عصر ها که بر می گشتم می دیدم در حال رسیدگی به گل هایش است و گاهی هم روی ایوان می نشست و کتاب می خواند . من با دیدن این خانم سالمند سالم ، حتی قبل از پایان تحقیقاتم در دانشگاه با چشمان خود دیده بودم که شرایط محیطی سالم تا چه حد می تواند بر روی روند سالمندی تاثیر مثبت بگذارد. راستش دیگر از سالمند شدن نمی ترسیدم ...

 

 

مشخصات فنی

سالمندی سالم