همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
  • توالت فرنگی چهارپایه با ارتفاع قابل تنظیم
  • توالت فرنگی دسته دار با ارتفاع قابل تنظیم
  • صندلی توالت فرنگی با پایه های بلند

صندلی توالت فرنگی با پایه های بلند

Tall Toilet

157877

سرو

315000
موجود
مشخصات فنی

صندلی توالت فرنگی با پایه های بلند