فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری

Cavity Wound Filler

011630300

Chito Tech

موجود
پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری مشتق شده از جلبک های دریایی است . بسیار جاذب بوده و به خاطر یون های کلسیم در آن وقتب در تماس با یون های سدیم ترشحات زخم قرار می گیرد، به تدریج یک ژل نرم مرطوب مناسب برای ترمیم زخم فراهم می آورد.

پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری ازجلبک های دریایی مشتق شده است . بسیار جاذب است و به خاطر یون های کلسیم در آن وقتی در تماس با یون های سدیم ترشحات زخم قرار می گیرد به تدریج یک ژل نرم مرطوب تشکیل می دهد. علاوه بر این یک محیط مرطوب مناسب برای ترمیم زخم فراهم می آورد. آلجینات عضوی از خانواده پلی ساکارید ها ی سنتز شده از جلبک قهوه ای و باکتری است . اسید آلجینیک اولین بار توسط استنفورد کشف ، استخراج و ثبت شد. پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری، غیر چسبنده و زیست تخریب پذیر و الیاف نبافته به دست آمده از جلبک دریایی قهوهای هستند . پانسمان آلجینات از نمک های کلسیم اسید آلجینیک و اسید های  mannuronic و guluronic تشکیل شده اند . پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری در تماس با محلول های غنی از سدیم مانند ترشحات زخم حاوی یون های کلسیم به انجام یون های سدیم می پردازنند  و تشکیل یک ژل کلسیم آلجینات می دهند. این ژل سبب حفظ بستر مرطوب زخم می گردد و یک محیط عالی برای ترمیم زخم فراهم می آورد . پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری می تواند تا 20 برابر وزن خود مایعات را جذب می کند. آلجینات کلسیم برای ترمیم زخم های حفره ای  ، زخم های فشاری ، زخم های عروقی ، برش های جراحی ، زخم های باز ، تونل ها ، سینوس ها ، محل دهنده پیوند پوست ، تاندون ها و زخم های عفونی بسیار مفید هستند. یلاوه بر این دارا بودن خواص بنئ آوردن خونریزی و جذب بالا ، روشی کارامد و برای کنترل خونریزی از زخم هستند . از آلجینات برای زخم های خشک ، زخم های پوشیده از اسکار ، کاشت جراحی و یا سوختگی درجه سوم استفاده نمی شود.

 

 

پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری چه ویژگی ها و مزایایی دارد ؟

 

 • زیست سازگار
 • به زخم نمی چسبد و به راحتی از محل برداشته می شود.
 • ایجاد محیط مرطوب مناسب در سطح زخم
 • فاقد سمیت سلولی مطابق با استاندارد ایزو 5- 10993
 • فاقد حساسیت و تحریک پوستی مطابف استاندارد ایزو 10 - 10993
 • میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن = بیش از  800 %

 

پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری در چه مواردی استفاده می شود ؟

 

 • کلیه زخم های حفره ای یا تونلی با متوسط و بالا از جمله : زخم بستر، آلسر پا ، زخم های دیابتیک ، سوختگی های درجه 2 ، سینوس پایلونیدال

 

روش استفاده از پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری

 

کلسیم آلجینات وقتی به شکل ژل در می آمد باید آن را تعویض نمود. تعویض پانسمان در مراحل اولیه هر 24 ساعت یک بار و سپس با کم شدن ترشحات و اغاز روند ترمیم هر 48 ساعت یک بار انجام می شود.

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                  

                                      1. با استفاده از سیلوسپت داخل زخم را به خوبی ضد                                           2. سپس پرکننده کلسیم آلجینات را درون                                            3. کیتو پد یا کیتو ابزور بنت را روی آن

                                      عفونی کنید ، به آهستگی اطراف زخم را خشک نمایید                                            زخم قرار دهید .                                                                         بگذارید و با چسب شفاف کیتو ترانس فیکس

                                      ولی به داخل زخم مطلقا دست نزنید .                                                                                                                                                            نمائید .  

 

 

 

 

مشخصات فنی

پر کننده زخم های حفره ای کلسیم آلجینات نواری

 • نام
  پر کننده زخم هاب حفره ای
 • مواد تشکیل دهنده
  کلسیم آلجینات
 • نوع جراحات
  کلیه زخم های حفره ای ابتیک
 • اندازه
  2 * 30 cm
 • تنظیم کننده فشار متناسب با وزن بیمار
 • ساخت
  ایران