فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

کیتو ترانس پد کیتو تک 10 * 15 Cm

chito trans pad

12558

Chito Tech

موجود
کیتو ترانس پد کیتو تک یک پانسمان ثانویه چسب دار ضد اب می باشد. که امکان استحمام همرا ه با پانسمان را برای بیماران فراهم می سازد . و از ورود و سرایت باکتری ها به زخم جلوگیری می کند.

کیتو ترانس پد کیتو تک 10 * 15 Cm یک پانسمان ثانویه چسب دار ضد آب می باشد که دارای پد غیر چسبنده جاذب است که دارای یک پوشش نرم و تنفس پذیر می باشد. کیتو ترانس پد دارای یک پوشش ضد آب می باشد که امکان استحمام را برای بیمار شما فراهم می آورد.

 

 

ویژگی ها و مزایای کیتو ترانس پد کیتو تک 10 * 15 Cm

 

  • دارای یک پوشش نرم و تنفس پذیر
  • دارای چسب ضد حساسیت
  • ضد آب
  • امکانم استحمام با کیتو ترانس پد وجود دارد

 

موارد استفاده از کیتو ترانس پد

 

  • مناسب برای انواع برش های جراحی و زخم ها

 

روش استفاده از کیتو ترانس پد کیتو تک

 

 

 

                                                                    

 

   1. ابتدا سطح زخم را با سیلو سپت ضد عفونی کنید . در صورت                2 . یک طرف کاغذ روغنی کیتو ترانس پد را بردارید.                          3. کیتو ترانس پد را بر روی زخم قرار دهید و سپس چسب                          4. در نهایت دو طرف کاغذ کنگره دار روی چسب را جدا کنید

نیاز یکی از پانسمان های بیو اکتیو کیتو تک را بر روی زخم قرار دهید.                                                                                                         چسب طرف دوم را بر دارید.                                                                 و با دست مالش دهید.                                                                                      

 

 

 

 

مشخصات فنی

کیتو ترانس پد کیتو تک 10 * 15 Cm