فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

بالش مخصوص پهلو به پهلو کردن بیمار بستری

332090

اپناک

700000
800000
  • __SepehrSimpleProduct__
موجود
پرستاران و مراقبین بیماران بستری بر روی تخت که توان جابه جایی و پهلو به پهلو شدن را ندارند به وسیله بالش مخصوص چرخاندن بیمار به راحتی می توانند بیمار یا سالمند کم توان را بر روی تخت پهلو به پهلو و جا به جا کنند .

بالش مخصوص پهلو به پهلو کردن بیمار بستری یک وسیله کمکی برای پرستارانی می باشد که از سالمند و یا بیماران کم توان یا ناتوان نگهداری می کنند که توانایی جا به جا شدن بر روی تخت را ندارند . این بالش دارای رویه ای از جنس چرم مصنوعی ضد آب می باشد که در صورت آلوده شدن به وسیله ادرار یا خون به راحتی می توانید آن را بشویید و از نفوذ مایعات به داخل بالش جلوگیری می شود .پرستاران به وسیله این بالش یو شکل می توانند جهت انجام امورذیل از بالش مخصوص جا به جایی بیمار استفاده کنند 

 

  • چرخاندن و پهلو به پهلو کردن بیمار جهت جلوگیری از زخم بستر 
  • چرخاندن بیمار جهت تعویض پوشینه و یا زیرانداز 
  • پهلو به پهلو کردن بیمار جهت قرار دادن لوله ادرار و یا لگن مدفوع 
  • و دیگر اموری که نیاز به جا به جایی بیمار دارد 
مشخصات فنی

بالش مخصوص پهلو به پهلو کردن بیمار بستری

  • قابلیت جریان هوا
  • حساسیت پوستی
  • سیستم جلوگیری از نشت جانبی