همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33674314 - 021 
  • گان پزشکی سر آستین کش دار

گان پزشکی سر آستین کش دار

medical clothing

002158563659

مدیکا

15000
موجود

گان یک بار مصرف پزشکی ، روپوشی می باشد که پزشکان و کادر درمانی برای حفظت از جان خود و بیماران به تن می کنند . این روپش دارای سر آستین های کش دار بوده و از پشت بسته می شود. 

مشخصات فنی

گان پزشکی سر آستین کش دار