فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

نوار تست سنجش گلوکز خون Cepa GC

Blood Glucose Test Strips Capa GC

TD-4230

Capa GC

ناموجود

نوار تست سنجش گلوکز خون Cepa GC قابل استفاده بر روی دستگاه های تست قند خون سپا جی سی می باشد . تعداد نوار های موجود در هر بسته از نوار تست سنجش گلوکز خون سپا جی سی 50 عدد نوار تستر می باشد که از زمان باز کردن درب قوطی نوار ظرف مدت 3 ماه باید مورد استفاده قرار گیرد . در هنگام خرید  نوار تست سنجش گلوکز خون Cepa GC دقت کنید که تاریخ انقضای درج شده برروی قوطی نوارگذشته نباشد. از استفاده نوار های تاریخ گذشته خودداری کنید. میزان خون مورد نیاز برای اندازه گیری قند خون به وسیله این نوار ها 0/7 میکرولیتر می باشد که در مقایسه با دیگر نوار های تست قند خون مشابه ، بسیار اندک میباشد. مدت زمان پاسخگویی نتیجه تست قند خون Cepa GC پنج ثانیه می باشد. 

مشخصات فنی

نوار تست سنجش گلوکز خون Cepa GC