همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
  • دستگیره انبری دسته تفنگی برای جا به جایی اشیا توسط
  • دستگیره ای برای برداشتن وسایل از روی زمین
  • وسیله ای برای برداشتن وسایل توسط سالمندان از روی ز
  • دستگیره انبری دسته بلند سالمند (کپی)

دستگیره انبری دسته بلند سالمند (کپی)

180085

ATK

175000
موجود
استفاده از دستگیره تفنگی انبری دسته بلند به سالمندان و معلولین کمک می کند تا بدون نیاز به بلند شدن از روی صندلی و یا ویلچر و یا خم شدن ، وسایل مورد نیاز خود را از روی زمین و قفسه و یا هر مکان دیگر برداشته و به صورت مستقل و بدون کمک گرفتن از دیگران زندگی کنند .
مشخصات فنی

دستگیره انبری دسته بلند سالمند (کپی)