فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

انبرک دسته بلند جهت برداشتن وسایل

reacher

28741

medica

ناموجود

افرادی که دارایکمر درد می باشند و نمی توانند کمر خود را خم کنند و یا اشخاصی که تحت عمل جراحی کمر قرار گرفته اند و به دستور پزشک نمی بایست جهت برداشتن اشیا کمر خود را خم کنند با استفاده از انبرک دسته بلند جهت برداشتن وسایل  از روی زمین و یا کابینت از خم شدن و وارد آوردن فشار به کمر جلوگیری می کنند .

مشخصات فنی

انبرک دسته بلند جهت برداشتن وسایل