فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733

زنگ هشدارسالمند

6062173

lockar

350000
  • __SepehrSimpleProduct__
موجود
با استفاده از زنگ هشدار سالمند ، بیماران بستری با فشار دادن تنها یک کلید می توانند پرستار یا مراقب خود را مطلع سازند که به کمک آنها نیاز دارند .

بسیاری از سالمندان و یا بیماران بستری بر روی تخت توانایی آن را ندارند که در مواقع لزوم پرستار یا مراقب خود را صدا زده و آنها را به طرف خود بخوانند . زنگ هشدار سالمند یک زنگ خبر بدون سیم می باشد که از دو قطعه تشکیل شده است . قطعه اول کلید زنگ هشدار می باشد که در کنار دست یا تخت بیمار به وسیله چسب دو طرفه نصب می شود . قطعه دیگر زنگ هشدار می باشد که در مکانی نصب می شود که به راحتی صدای زنگ خبر سالمند به گوش شخص مراقب یا پرستار برسد . این زنگ هشدار سالمند به صورت وایر لس بوده و نیازی به سیم کشی ندارد. 

مشخصات فنی

زنگ هشدارسالمند