فروشگاه شعبه پاسداران 2 2294040 021

          فروشگاهی برای مادربزرگ ها ، پدربزرگ ها و معلولین به وسعت ایران 

سفارشات چگونه از طریق پست پیشتاز ارسال می شوند ؟

تمامی سفارش هایی که مبلغ آنها پرداخت شده است و قبل از ساعت 12 ظهر نهایی شده باشد در همان روز از طریق پست پیشتاز ارسال می شود .