فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733
جا به جایی معلولین از ویلچر به زمین
  • آموزش انتقال معلولین از ویلچر به زمین

    آموزش انتقال معلولین از ویلچر به زمین

    در این مقاله به آموزش نکات ایمنی در هنگام انتقال و جا به جایی افراد سالمند و یا معلول از روی ویلچر و صندلی چرخدار به روی زمین و یا بالعکس پرداخته می شود . شما با رعایت این اصولبه تنهایی و یا با کمک افراد دیگر قادر خواهید بود بدون وارد آمدن فشار عمل جا به جایی معلولین را انجام دهید .