همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
چگونه از سالمندان در محیط خانه مراقبت کنیم
  • چگونه سالمندان بیمار را از رختخواب بیرون آوریم ؟

    چگونه سالمندان بیمار را از رختخواب بیرون آوریم ؟

    نگهداری سالمندان در محیط خانه نیازمند آموزش صحیح مراقبت از سالمند درمنزل توسط شخصی که وظیفه نگهداری از سالمند بیمار را بر عهده گرفته است ؛ می باشد . شما با آموزش صحیح این فنون در کنار استفاده از وسایل کمکی و توانبخشی در حوزه نگهداری سالمندان در منزل خواهید توانست محیطی ایمن برای سالمندان و مراقب در محیط خانه فراهم آورید و از فشار ها و آسیب های جسمی و روانی که سلامت شما به عنوان مراقب و همچنین شخص سالمند را مورد تهدید قرار می دهد جلوگیری کنید. همچنین در نظر داشته باشید که نگهداری سالمندان در مراک