همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
چگونه یک فرد معلول را از ماشین به ویلچر منتقل کنیم
  • آموزش انتقال معلولان و سالمندان از ویلچر به صندلی اتومبیل

    آموزش انتقال معلولان و سالمندان از ویلچر به صندلی اتومبیل

    افرادی که از ویلچر جهت جا به جایی خود استفاده می کنند باید آموزش های لازم در زمینه انتقال از روی ویلچر به مکان های دیگر از جمله صندلی اتومبیل را هم دیده باشند تا بتواننددر مواقع لزوم خود به تنهایی یا با کمک دیگران از روی ویلچر به روی صندلی اتومبیل یا بالعکس جا به جا شوند .