فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733
معرفی وسایل و تجهیزات ADL
  • وسایل کمک توانبخشی  برای زندگی روزانه سالمندان و معلولان

    وسایل کمک توانبخشی برای زندگی روزانه سالمندان و معلولان

    وسایل کمکی در فرآیند توانبخشی افراد دارای معلولیت و سالمندان نقشی بی بدیل و تاثیر گذار دارد . لوازم کمک توانبخشی ADL از موثرترین و برجسته ترین عوامل در بازتوانی افراد دارای معلولیت به شمار می رود . به گونه ای که در تمام مراحل باز توانی در ارتباط و تعامل با اعضای تیم توانبخشی می باشد .