فروشگاه شعبه پاسداران 09124946733
مقالات

هر آنچه در مورد دستگاه بزرگ کننده آلت اکستندر باید بدانید

دستگاه بزرگ کننده آلت اکستندر یک دستگاه توانبخشی مخصوص آقایان می باشد که بر پایه علم پزشکی ساخته شده است و در صورت تجویز پزشک مورد استفاده مردانی قرار می گیرد که از اندازه سایز آلت خود رضایت ندارند . با مداومت در استفاده از این دستگاه می توان بعد از گذشت مدت زمانی تغییر سایز در طول و در قطر آلت را احساس کرد . برای آشنایی بیشتر شما را به مطالعه این مقاله دعوت می کنم .

مراقبت های پس از عمل جراحی پروتز باسن

یکی از عمل های زیبایی که در میان بانوان رواج یافته و از هواداران زیادی بر خوردار می باشد عمل جراحی پروتز باسن می باشد که برای بزرگ شدن و یا فرم دادن به باسن انجام می شود . جراحی پروتز باسن نیاز به مراقبت های بسیاری دارد که شخصی که تحت عمل جراحی قرار گرفته باید به آنها عمل کند تا سریع تر بهبود یافته و بتواند روند طبیعی زندگی خود را از سر گیرد . داشتن یک باسن جذاب برای اکثر بانوان امری مطلوب محسوب می شود .

مناسب سازی فضای شهری برای معلولان

مفهوم معلولیت نتیجه ای است که از تعامل بین افراد دارای ناتوانی جسمی با موانع اجتماعی محیطی ناشی می شود و آنان را از مشارکت موثر و کامل با دیگران باز می دارد. از این رو تبعیض در مورد هر انسان بر اساس معلولیت تضییع ارزش و کرامت ذاتی اوست .

مشکلات گوارشی در افراد مبتلا به ام اس

مشکلات روده ای به طور شایعی توسط بیماران مبتلا به ام اس تجربه می شود . تخمین های زده شده در رابطه با تعداد افراد گرفتار این مشکل متفاوت است . در حالی که اعتقاد بر این است که حدود نصف بیماران این مشکلات را در مراحلی تجربه می کنند .

درمان انزال زودرس در آقایان بدون استفاده از دارو

زود انزالی در آقایان یکی از مشکلات رایج در میان مردان جامعه ما می باشد . مشکلات اقتصادی ، تغذیه نامناسب ، استرس و اضطراب از جمله مهم ترین عوامل به وجود آورنده این عارضه در میان مردان می باشد . زود انزالی خود یک مشکل است که می تواند مشکلات بزرگ تری را به دنبال خود بیاورد . زود انزالی و عدم رضایت شریک جنسی تا آنجا پیش می رود که منجر به فروپاشی کانون گرم خانه می شود . خیانت به همسر گزینه دیگری می باشد که در پی این بیماری گریبان گیر خانواده ها خواهد شد . از طرف دیگر مردانی که با این مشکل رو به رو هس

میزان طبیعی فعالیت جنسی در سالمندان

فعالیت جنسی یک نیاز مبرم برای بشر است که سن و سال نمی شناسد ولی میزان تقاضای آن در هر سنی متفاوت است .

تعریف و تغییرات توانایی جنسی در چارچوب سن

اشخاص فعال از بعد فیزیکی و روحی که به طور مرتب فعالیت جنسی داشته اند ، می توانند توانایی جنسی خود را تا بعد از سن 80 سالگی حفظ کنند

بررسی عملکرد جنسی سالمندان از جنبه فیزیولوژی

تفاوت عملکرد جنسی افراد در میانسالی و سالمندی

عوامل موثر بر کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی در سالمندان

آموزش انتقال معلولان و سالمندان از ویلچر به صندلی اتومبیل

آموزش انتقال معلولان و سالمندان از ویلچر به صندلی اتومبیل

آموزش انتقال معلولین از ویلچر به اتومبیل به روش کمک گرفتن از یک نفر

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کنید در حد امکان صندلی جلو را عقب بکشید .
 • جاپایی ویلچر نزدیک به اتومبیل را برداشته و هر دو پا را روی جاپایی دیگر قرار دهید .
 • نفر کمکی باید جلوی شخص سالمند و یا معلول بایستد .
 • صندلی چرخدار را تا حد امکان نزدیک به صندلی ماشین قرار دهید . ترمز ها را قفل کنید .
 • هر دو پا را روی زمین بگذارید . جاپایی دیگر را نیز بردارید .
 • نفر کمکی شما را بلند کرده و لبه صندلی چرخدار قرار می دهد . دسته صندلی چرخدار نزدیک به ماشین را بردارید .
 • تخته جا به جایی معلولین را طوری قرار دهید که بین فاصله اتومبیل و ویلچر پل بزند و زیر باسن شما و روی صندلی ماشین قرار بگیرد .
 • نفر کمکی زانو های شما را با زانوهای خود تثبیت می کند . نفر کمکی زیر باسن شما را می گیرد .
 • خود را به سمت نفر کمکی خم کنید . با سه شماره با قرار دادن دست هایتان در دو طرفتان و فشار آوردن به صندلی چرخدار به سمت پائین ، به نفر کمکی در بلند کردن باسن خود و جا به جایی به داخل ماشین کمک کنید . ممکن است نیاز به چند حرکت داشته باشد .
 • نفر کمکی شما را به جلو خم می کند و به شما در قرار گیری باسنتان در مرکز صندلی اتومبیل کمک می نماید . جهت تثبیت وضعیت به سمت عقب صندلی تکیه دهید .
 • نفر کمکی در بلند کردن یک به یک پاهایتان و قرار دادن آن ها به نوبت در داخل ماشین کمک می کند .
 • زمانی که در صندلی تثبیت شدید کمربند ایمنی ماشین را ببندید .
 • نفر کمکی صندلی چرخدار شما را در صندلی عقب و یا صندوق عق اتومبیل قرار می دهد .

 

آموزش انتقال معلولین و سالمندان از صندلی اتومبیل به صندلی چرخدار به روش کمک گرفتن از یک نفر

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کنید . صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید .
 • صندلی چرخدار باید تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک باشد . ترمزهای ویلچر را قفل کرده ، جاپایی ها و دسته صندلی چخدار سمت ماشین را بردارید .
 • کمربند ایمنی را آزاد کنید .
 • نفر کمکی در بلند کردن یکی یکی پاهایتان و خارج کردن یک به یک انها از ماشین در حالیکه شما به پشتی صندلی ماشین تکیه داده اید ، کمک می کند .
 • به جلو خم شوید تا سرتان از ماشین خارج شود . در لبه صندلی ماشین طوری قرار گیرید که کف هر دو پایتان روی زمین باشد . ممکن است نیاز به نفر کمکی داشته باشید .
 • تخته جا به جایی ترنسفر معلولین در فاصله بین صندلی چرخدار و ماشین پل زده و زیر باسن شخص سالمند و یا معلول و روی صندلی چرخدار قرار می گیرد .
 • نفر کمکی رو به روی شما ایستاده و با زانوهایش ، زانوهای شما را تثبیت می کند .
 • نفر کمکی زیر باسن شما را می گیرد .
 • به سمت نفر کمکی به جلو خم شوید .
 • با سه شماره با قرار دادن دست هایتان در دو طرفتان و فشار آوردن به روی صندلی ماشین به نفر کمکی در بلند کردن باسنتان و خارج کردن آن از ماشین کمک کنید . ممکن است نیاز به چند حرکت باشد .
 • دسته صندلی چرخدار را سر جایش بگذارید . سپس چاپایی دورتر از ماشین را سر جایش برگردانید . نفر کمکی هر دو پای شمارا روی این جاپایی قرار می دهد . ترمزها را باز کنید . صندلی چرخدار را از ماشین دور کنید . جاپایی دیگر را سر جایش بگذارید .

 

 

آموزش انتقال معلولین از صندلی چرخدار به اتومبیل با کمک یک نفر برای فرد وابسته

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کنید . صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید.
 • جاپایی نزدیک به ماشین را برداشته و هر دو پا را روی جاپایی دیگر بگذارید .
 • نفر کمکی رو به روی شما می ایستد . صندلی چرخدار باید تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک باشد . ترمزها را قفل کنید .
 • هر دو کف پا را روی زمین بگذارید . جاپایی دیگر را بردارید . 
 • نفر کمکی شما را به گوشه صندلی چرخدار می کشد . دسته نزدیک به ماشین را بردارید.
 • تخته جا به جایی مخصوص سالمندان و بیماران باید طوری قرار گیرد که بین فاصله اتومبیل و ویلچر پل بزند و زیر باسن شما و روی صندلی ماشین باشد .
 • نفر کمکی زانوی شما را با زانوان خود تثبیت می کند .
 • دست هایتان را به صورت ضربدری روی سینه خود گذاشته و یا دست هایتان را روی پاهایتان بگذارید . نفر کمکی به جلو و به سمت شما و به روی شانه خود خم می شود .
 • نفر کمکی زیر باسن شما را می گیرد .
 • با سه شماره ، نفر کمکی شما را از روی تخته ترنسفر بیمار کشیده و باسن شما را به سمت صندلی ماشین حرکت می دهد . ممکن است نیاز به چند حرکت باشد .
 • نفر کمکی شما را به جلو خم کرده و باسن شما را بلند کرده و به سمت مرکز صندلی ماشین می برد . سپس نفر کمکی شما را به عقب تکیه داده و جایتان را تثبیت می کند .
 • نفر کمکی با یک حرکت پای شما را بلند کرده و داخل ماشین می گذارد .
 • زمانی که در ماشین تثبیت شدید ، نفر کمکی بدن شما را از طریق در سمت راننده یا مسافر مستقیم و صاف می کند .
 • کمربند ایمنی را ببندید .
 • نفر کمکی صندلی چرخدار شما را در صندلی عقب یا صندوق عقب می گذارد .

 

آموزش انتقال معلولین از اتومبیل به صندلی چرخدار به کمک یک نفر کمکی برای فرد وابسته

 

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کنید . صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید .
 • صندلی چرخدار تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک باشد . ترمزها را قفل کنید و هر دو جاپایی و دسته صندلی چرخدار سمت ماشین را بردارید .
 • کمربند ایمنی را باز کنید .
 • نفر کمکی پاخای شما را در یک حرکت بلند کرده و از جایش بیرون می کشد . این در حالیست که شما باید به عقب تکیه داده باشید .
 • نفر کمکی شما را به جلو خم می کند به طوری که سر شما از ماشین خارج شود ، سپس شما را به گوشه صندلی کشانده و هر دو کف پایتان را روی زمین می گذارد .
 • تخته جابجایی ترنسفر بیمار و معلولین باید زیر باسن شما  و روی صندلی چرخدار ، در فاصله بین ویلچر و ماشین پل بزند .
 • نفر کمکی رو به روی شما ایستاده و زانوان شما را با زانوانش تثبیت می کند .
 • دستانتان را به صورت ضربدر روی سینه قرار داده و یا روی پاهای خود بگذارید  . نفر کمکی شما را به سمت جلو و به روی شانه های خود تکیه می دهد .
 • ترمزهای ویلچر را ابز کرده ، صندلی چرخدار را از اتومبیل دور کنید . جاپایی دیگر را سر جایش برگردانید و در صورت نیاز از نفر کمکی بخواهید که جای شما را در صندلی چرخدار درست کند .

 

 

آموزش انتقال معلولین از ویلچر به اتومبیل به روش کمک گرفتن از دو نفر

 

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کرده و صندلی جلو را تا حد امکان عقب دهید .
 • جاپایی صندلی چرخدار نزدیک ماشین را برداشته و هر دو پا را روی جاپایی دیگر بگذارید .
 • یکی از نفرات کمکی روبه روی شما و دیگری پشت شما می ایستد .
 • صندلی چرخدار را تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک کنید . ترمزهای ویلچر را قفل نمایید .
 • یک نفر کمکی که هر دو پای شما را روی زمین گذاشته جاپایی دیگر را بر می دارد .
 • یک نفر کمکی شما را بلند کرده به سمت لبه صندلی چرخدار حرکت داده و دسته صندلی چرخدار نزدیک به ماشین را بر می دارد .
 • تخته جا به جایی ترنسفرمخصوص معلولین بین فضای ماشین و ویلچر پل زده و زیر باسن شما و روی صندلی ماشین قرار می گیرد .
 • نفر کمکی رو به روی شما با زانوانش ، زانوان شما را تثبیت کرده و زیر باسن شما را می گیرد .
 • چنانچه توانایی دارید با قرار دادن دست هایتان در طرفین و فشار آوردن به روی صندلی چرخ دار در بلند کردن باسنتان و قرار دادن در ماشین کمک کنید .
 • در صورت عدم توانایی در همراهی ، دستانتان را به صورت ضربدر روی سینه و یا روی پاهایتان قرار دهید . سپس به وسیله شانه نفر کمکی ، کمک خواهید شد .
 • به 3 شماره ، نفرات کمکی شما را بلند کرده و به سمت تخته ترنسفر مخصوص جا به جا یی معلولین کشیده و باسن شما را در داخل صندلی اتومبیل قرار می دهند .
 • نفر کمکی رو به روی شما در حالیکه کمک دیگر از سمت راننده وارد ماشین می شود ، شما را محکم نگه می دارد .
 • در حالیکه کمک جلویی شما را محکم نگه داشته است ، کمک داخل ماشین باسن شما را به  سمت مرکز صندلی می کشد . برای حفظ ثبات به صندلی تکیه دهید .
 • نفر کمکی داخل ماشین در حالیکه نفر کمکی دیگر پای شما را با یک حرکت داخل ماشین می گذارد ، شما را محکم نگه می دارد.
 • هر دو نفر کمکی جای شما را تنظیم کرده ، کمر بند ایمنی را می بندند.
 • نفرات کمکی صندلی چرخدار شما را روی صندلی عقب و یا در صندوق عقب می گذارند .

 

آموزش انتقال فرد ناتوات ویلچری از ماشین به صندلی چرخدار با کمک دو نفر

 

 • در جلو سمت مسافر را باز کرده و صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید .
 • صندلی چرخدار تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک باشد . ترمزها را قفل نمایید و هر دو جاپایی و دسته صندلی چرخدار سمت ماشین را بردارید .
 • یک نفر کمکی با یک حرکت پاهای را ، در حالیکه شما به صندلی تکیه داده اید ، از ماشین خارج می کند.
 • نفر کمکی دیگر در داخل ماشین از کنار ، باسن شما را به سمت صندلی راننده کشیده و کمکی جلویی شما را به سمت در باز ماشین می چرخاند و سر و شانه های شما را تثبیت می کند .
 • نفرات کمکی شما را به لبه صندلی ماشین کشیده و هر دو کف پای شما را روی زمین قرار می دهند .
 • تخته جا به جایی باید بین فاصله صندلی چرخدار و ماشین پل زده ، زیر باسن شما و روی صندلی چرخدار قرار بگیرد .
 • کمک جلویی رو به روی شما ایستاده و با زانوان خود ، زانوان شما را تثبیت می کند . کمک دیگر از ماشین خارج شده و پشت شما می ایستد . هر دو نیروی کمکی باسن شما را می گیرند .
 • اگر قادر هستید ، با قرار دادن دست هایتان در طرفین بدن و فشار آوردن به صندلی ماشین در بلند کردن باسنتان و انتقال به داخل صندلی چرخدار همکاری نمایید .
 • در صورت عدم توانایی ف دست هایتان را به صورت ضریدری روی سینه قرار داده و یا روی پاهای خود قرار دهید . سپس شما به وسیله شانه نفر کمکی ، کمک خواهید شد.
 • به سمت نفر کمکی جلویی خم شوید.
 • با سه شماره نفرات کمکی شما را به صورت نیمه ایستاده در آورده ، حول محور بدن چرخانده و روی صندلی چرخ دار می نشانند .
 • دسته ویلچر را سر جایش بر گردانده ف جاپایی دور از ماشین را نیز سرجایش بگذارید . نفر کمکی هر دو پایتان را روی آن جاپایی بر می گرداند .
 • ترمزها را باز کرده ، صندلی چرخدار را از ماشین دور کنید . جاپایی دیگر را نیز سر جایش بگذارید .

 

آموزش انتقال معلولین از ویلچر به صندلی اتومبیل بدون کمک گرفتن از دیگران

 

 • در جلوی ماشین را باز کنید و صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید .
 • جاپایی نزدیک به ماشین را کنار بزنید و هر دو پا را روی جاپایی دیگر بگذارید .
 • صندلی چرخدار را تا حد امکان به صندلی ماشین نزدیک کرده و ترمزها را قفل کنید .
 • هر دو کف پا را روی زمین بگذارید . جاپایی دیگر ویلچر را نیز کنار بزنید .
 • چنانچه شما اسپاستی سیتی در پاخا یا تنه ندارید ، می توانید پاها را به جای زمین ، داخل ماشین بگذارید .
 • خود را به کنار صندلی رخدار بکشید . دسته ویلچر نزدیک به ماشین را بر دارید .
 • تخته جا به جایی را زیر باسن خود و روی صندلی ماشین طوری قرار دهید که در فاصله ماشین و صندلی چرخدار پل بزند .
 • سر خود را پایین گرفته و خود را بلند کرده ، به داخل ماشین بکشید .
 • به پشتی صندلی اتومبیل تکیه بدهید . پاها را به نوبت بلند کرده ، داخل ماشین بگذارید .
 • ویلچر خود را داخل ماشین بگذارید .
 • کمربند ایمنی را ببندید .

 

آموزش انتقال معلولین از اتومبیل به ویلچر بدون کمک گرفتن از دیگران

 

 • کمر بند ایمنی را باز کنید .
 • صندلی چرخداررا از ماشین خارج کنید .
 • صندلی چرخدار را تا حد امکان نزدیک به صندلی به صندلی ماشین قرار دهید . ترمزهای ویلچر را قفل کنید .
 • هر دو جاپایی و همچنین دسته صندلی چرخدار نزدیک ماشین را بردارید .
 • پاها را به نوبت بلند کرده ، از ماشین خارج کنید .
 • در صورتی که اسپاستی سیتی در پاها یا تنه ندارید ، می توانید به جای اینکه پاها راروی زمین بگذارید ، آنها را داخل اتومبیل بگذارید .
 • خود را بلند کرده به کنار صندلی صندلی ماشین بکشید .
 • تخته جا به جایی را زیر باسن خود و روی صندلی ماشین طوری قرار دهید که بین ماشین و ویلچر پل بزند .
 • سر خود را پائین گرفته و خود را بلند کرده و از ماشین به سمت صندلی چرخدار بیرون بکشید .
 • دسته صندلی چرخدار و جاپایی دور از ماشین را سر جایش برگردانید . هر دو پا را روی یک جاپایی قرار دهید .
 • ترمزها را باز کنید . صندلی چرخدار را از ماشین دور کنید . جاپایی دیگر را سر جایش برگردانید .

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر